Læring, kontakt, trivsel: Lærerrotation, Ikast-Brande

Søndberg, A. (Teacher), Forsberg, H. (Teacher), Karen Thastum (Teacher), Jensen, A. H. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
•har grundlæggende viden om læring, kontakt og trivsel
•har viden om årsager til funktionsnedsættelser i relation til læring, kontakt og trivsel
•kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en læringsdifferentieret indsats i relation til funktionsnedsættelser
•kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats overfor børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser samt begrunde overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.

Teaching and working methods: Undervisning, vejledning, bedømmelse
Motivation for the choice of teaching and working methods: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomuddannelse
Period2017 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching