Læringsmakkerforløb - version 2.0

  Activity: Consultancy typesCourse activities

  Description

  Objectives for customers' outcome: Målet er:
  •At deltagerne udvikler deres kompetence til at arbejde med tydelige læringsmål og feedback i undervisningen
  •At deltagerne gennem aktionslæring får kompetence til at observere og reflektere konstruktivt sammen
  •At bidrage til en kultur, der er kendetegnet ved åbne døre og som understøtter medarbejdernes lyst og motivation til at lære af hinanden
  •At understøtte en kapacitetsopbygning af skolevæsenets (medarbejdernes, ledernes, konsulenter i Skoleafdelingen) faglige og praksisnære viden om arbejdet med læringsmål (opstilling, gennemførelse og evaluering på læringsmål) og understøtte en dialogbaserede målstyringsmodel på alle niveauer.

  Methodology and working methods: Nyere skoleledelsesforskning (Robinson 2013 ) viser, at det er stor betydning for elevers udbytte og medarbejderes læring at ledelsen løbende arbejder med læringsfokus. Dvs. at ledelsen hele tiden holder fokus på og skaber anledninger til synliggøre medarbejderes læring ift. god undervisningspraksis. Om læreres kompetenceudvikling får effekt afhænger i høj grad af om ledelsen værdsætter, faciliterer og bringer læreres spirende kompetencer i spil skolens hverdag.
  Derfor vælger vi i læringsmakkerforløbene version 2.0 også at arbejde med et ledelsesspor ved at etablere et eksemplarisk forløb, hvor lederne selv prøver kræfter med aktionslæringsmetoden.
  Motivation for the choice of methodology and working methods: Hillerød Kommunes kompetence- og organisationsudviklingsstrategi de kommende år er ”Sammen om læring”. Læringsreformen sætter barnets læring i centrum. Vi ser med reformen et øget behov for at arbejde mål- og effektorienteret på alle niveauer i organisationen, da der er et stort behov for at kunne følge og fortsat udvikle kvaliteten i indsatsen. Målet med ’Sammen om læring’ er gennem fokuserede efteruddannelsesforløb at opkvalificere kernefagligheden hos lærere, pædagoger, ledere og Skoleafdeling via styrkelse af arbejdet med læringsmål og forandringsledelse inden for rammen af en dialogbaseret målstyringsmodel med vægt på relationerne og dialogen i ledelseskæden, hvor der opstilles mål og forpligtende rammebetingelser for medarbejdere og ledere på alle niveauer i organisationen.

  Period27 Oct 20144 Feb 2015
  Work forHillerød Kommune, Denmark
  Degree of RecognitionNational

  Keywords

  • action learning