Ledelse af Social Kapital: et valg modul

Breum, S. (Teacher), Jessen, H. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at: Arbejde med analyse, refleksion og ledelse, der bidrager til organisationens sociale kapital.

Viden og forståelse
Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af:
• Teorier, begreber og metoder i forhold social kapital og kunne reflektere over anvendt praksis
• Processer på et organisatorisk, ledelsesmæssigt og operationelt niveau, der har betydning for den sociale kapital på arbejdspladsen, herunder mestring og moti-vation.

Færdigheder
Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at:
• Analysere relevante problemstillinger samt planlægge, gennemføre og evaluere aktiviteter i relation til den sociale kapital og det psykosociale arbejdsmiljø.


Kompetence
Det er målet, at den studerende kan:
• Arbejde systematisk og involverende med social kapital på et organisatorisk og ledelsesmæssigt niveau og relatere egen ledelsesmæssig praksis
• Planlægge, gennemføre og evaluere målrettede indsatser i arbejdet med social kapital.


Teaching and working methods: Dialogiske oplæg, studerende forløbende inviteres til at bidrage med eksempler fra deres egen praksis
Refleksionsøvelser som hjælper studerende at se sammenhænge mellem teori og praksis, anvender teorier i praksis.

Motivation for the choice of teaching and working methods: Se studieaktivitetsmodellen i undervisningen
Period2017 → …

Keywords

  • management, organizational development and innovation