Ledelse af tværfagligt samarbejde om rehabilitering

Hansen, L. F. (Consultant)

Activity: Consultancy typesCourse activities

Description

Objectives for customers' outcome: Succeskriteriet for forløbet er, at de deltagende ledere sammen og hver for sig får en ny forståelse af rehabilitering og de vigtigste forskellige perspektiver i ledelse af rehabilitering. Desuden gennem forløbet få udbygget forståelsen af samarbejde på tværs og få udviklet lederskabet i en rehabiliterende sammenhæng.

Methodology and working methods: Består af 5 mødegange. Tilrettelæggelse af hensyn til transformation og forankring:
• Udgangspunktet tages i oplevede udfordringer i praksis; herpå lægges teori, indlæg udefra, øvelser, refleksion og drøftelser.
• Forløbet tilrettelægges som aktionslæring. Det vil sige, at vi mellem mødegangene arbejder videre med ledelse af rehabilitering, ligesom vi efterfølgende reflekterer over erfaringerne hermed.
• En opfølgningsdag i 2018 som en slags time out, hvor vi ser på, hvor vi nu står med rehabiliteringen, og hvad næste skridt skal være.
• Idéen med en læringspartner, der kan støtte, udfordre og inspirere i forbindelse med forankringen.

Motivation for the choice of methodology and working methods: Når ledere skal arbejde på tværs af grænser, er konteksten kompleks. . Vi kan derfor ikke kun lægge planer og regne den ud. Derfor eksperimenteres og reflekteres i og over praksis - og i forløbet.
Period29 Aug 201720 Mar 2018
Work forEndnu afklaret
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • management, organizational development and innovation