Mediepædagogik og -didaktik

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome:  Har viden om mediepædagogik som overbegreb i relation til medier, kultur og læring
 Kan reflektere over mediers betydning i et dannelses-, kompetence- og læringsperspektiv
 Kan anvende varierede mediepædagogiske og -didaktiske metoder
 Har forståelse for samspillet mellem medier, fag og læring
 Kan igangsætte og evaluere mediepædagogiske læreprocesser, der fremmer kreative og innovative
kompetencer
 Kan indgå i samarbejde om vejledningsopgaver omkring mediepædagogisk udvikling

Teaching and working methods: Formidlings-, dialog, øvelses og refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Motivation for the choice of teaching and working methods: Videns-, færdigheds-, og kompetenceudvikling
Period1 Feb 20181 Jun 2018