Mediepædagogisk håndværk: Mediepædagogisk håndværk

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome:  har viden om mediepædagogiske principper og forskellige didaktiske metoder
 har indsigt i pædagogisk og professionel medieproduktion
 kan analysere, vurdere og vejlede i mediebaserede produktioner med fokus på indholds- og
udtryksformer kan analysere, vurdere og vejlede i mediebaserede produktioner med fokus på indholds- og ud-
tryksformer
 kan indgå i samarbejder om medieproduktion og -analyse
 kan undervise og vejlede i forskellige former for medieproduktion

Teaching and working methods: Formidlings-, dialog, øvelses og refleksionsorienteret samt studiegruppe aktiviteter
Motivation for the choice of teaching and working methods: Videns-, færdigheds-, og kompetenceudvikling
Period1 Sep 20177 Dec 2017