Mellemstore virksomheder

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Kurset er delt op i tre moduler med læringsmål for hvert modul.

Det første modul omhandler analyse af virksomhedsøkonomi, kundeforståelse, kapabilitetsanalyser og organisation, samt datatræk og dokumentation.

Derefter følger et modul med konceptbeskrivelse hvod der arbejdes med statik og styrkelære, teknisk dokumentation og GPS, materialevalg og design i forhold til virksomhedens evner og kundens krav.

Det sidste modul arbejder med implementering, hvor områderne livscyklusanalyse, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, kvalitetsanalyse, produktionsteknik og virksomhedsøkonomi tages i anvendelse.
Teaching and working methods: Undervisningen er projektbaseret, og de enkelte fagområder bliver formidlet som tavleundervisning ned i projektet.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Undervisningsformen er valgt for at lade de studerende udvikle deres kompetencer ved at betragte konkrete problemstillinger.
Period2017 → …