MKD : Leg-Æstetik og Læring

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Viden om:
  • Mediehåndværk, æstetik, billeddannelse og digitale teknikker
  • Medieleg og digitale teknikker i pædagogisk perspektiv
  • Brug og betydning af forskellige udtryksformer i en digital kultur
  • Udtryksformernes visuelle, fortællende, auditive og æstetiske aspekter
  • Relevant ny digital teknologi
  • Spil og spilkultur
  • Skabende processer i forhold til forskellige målgrupper

  Færdigheder i:
  • At sammenholde linjefagets teoretiske perspektiver med konkrete aktiviteter.
  • At identificere centrale problemstillinger og muligheder ved linjefaglige aktiviteter/processer i forhold til brugergrupper i pædagogisk arbejde.
  • At forholde sig til forskellige pædagogiske tilgange i forbindelse med aktiviteter/processer i pædagogisk praksis.

  Kompetencer i:
  • At indgå i og forholde sig til æstetisk skabende processer
  • At reflektere over grundlæggende elementer og problemstillinger i etablering og udførelse af processer og aktiviteter indenfor linjefaget

  Teaching and working methods: ndervisningen tilrettelægges med et bredt udvalg af fagets elementer, og foregår i en vekslen mellem den studerendes egen aktive handlen i fagets aktiviteter og teoretiske oplæg. I slutningen af modulet skal den studerende udarbejde en individuel skriftlig opgave, som har til hensigt at øve den studerende i at koble fagets teori med praktiske aktiviteter/processer, så den studerende derved kvalificerer sit arbejde med linjefaget i den kommende praktikperiode. Opgaven stilles centralt af linjefagene. Opgaven skal afleveres i holdets afleveringsmappe på intranettet og vurderes bestået/ikke bestået. Der er mulighed for vejledning til opgaven, og denne organiseres i vejledningsgrupper. Den studerende modtager individuel mundtlig feedback på opgaven fra underviser, samt giver og modtager skriftlig feedback fra en medstuderende Modulet baserer sig på 320 siders obligatorisk litteratur pr. linjefag Modulets produktkrav er en individuel skriftlig opgave på 6 sider iflg. Pædagoguddannelsen Sydhavns standard (se Intranettet) Modulet godkendes på baggrund af den studerendes fremmøde, aktive deltagelse, bestået linjefagsopgave samt opnåelse af de beskrevne mål for modulet
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Det er MKD (Medie, Kreativitet og Digital kultur) projektnetværkets opfattelse at skabelsen af en digital bevidsthed i de pædagogiske institutioner, der omfatter børn i førskolealderen, socialt udsatte, anbragte og handicappede børn og voksne, vil kunne kvalificere fritidens uformelle mediekompetencer og dermed medvirke til at give hele uddannelsessystemet et kompetenceløft.
  Period2014 → …
  Held atThe Danish University of Education, Denmark