Modul G: Omsorg, udvikling og læring

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Efter modulet kan den studerende:
  1. Demonstrere indsigt i det 0-5-årige barns trivsel, dannelse, leg, læring, udvikling og udviklingsbetingelser med opmærksomhed på børn i udsatte positioner.
  2. Reflektere over og perspektivere begreberne trivsel, dannelse, leg, læring og udvikling i forhold til pædagogiske metoder, pædagogens samfundsmæssige opgave og de institutionelle mulighedsbetingelser.
  3. Fremme børns nysgerrighed, interesse og aktive deltagelse gennem forståelse af børns perspektiver i tilrettelæggelse af pædagogiske miljøer.
  4. Begrunde og planlægge, gennemføre, dokumentere og evaluere pædagogisk hverdagsliv samt aktiviteter inden for et af områderne: kultur, musisk-æstetiske udtryksformer, natur, matematisk opmærksomhed og teknik, krop og bevægelse eller mediebrug og mediekultur.
  5. Fremme et rigt sprogmiljø samt understøtte og udvikle den enkelte og gruppens sproglige udfoldelse i alle typer af aktiviteter.
  6. Tilrettelægge, varetage og fremme deltagelse af- og samarbejde med forældre og andre personer, som har særlig betydning for barnets trivsel og udvikling, og i samarbejdet tage udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger, udvikling, trivsel og perspektiver
  Teaching and working methods: Faglige oplæg, gruppeaktiviteter, refleksioner, øvelser
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Undervisnings- og arbejdsformer er udvalgt med fokus på at understøtte de studerendes læring bedst muligt.
  Period2017

  Keywords

  • children and youth