Modul K: Individ, fællesskab og samfund - dagtilbud

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: 1. Demonstrere indsigt i:
  (a) Børns opvækstvilkår, betingelser og socialisering i forskellige livs-arenaer.
  (b) Forandringer i synet på børn.
  (c) Relevant lovgivning, herunder internationale konventioner.
  2. Demonstrere indsigt i dagtilbuddets samfundsmæssige opgaver i et historisk og aktuelt perspektiv og vurdere de pædagogiske handlemu-ligheder med henblik på en helhedsorienteret indsats, der også indbe-fatter dagtilbuddets forankring i det lokale samfund.
  3. Analysere og vurdere rammebetingelser og vilkår for pædagogisk ar-bejde i lyset af aktuelle samfundsmæssige forhold.
  4. Analysere og vurdere den pædagogiske institution som organisation med en bestemt kultur med sociale og kulturelle samværsformer og underliggende antagelser og logikker, som er styrende for praksis.
  5. Analysere og vurdere institutionen som ramme om børns hverdagsliv og pædagogers arbejdsliv, og aktivt inddrage børns eget perspektiv på institutionslivet.

  Teaching and working methods: Fælles forelæsning, studiekredsarbejde, holdundervisning, vejledning og eksamination
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Studiekredsarbejde er en del af arbejdsformen, hvor de studerende nu underviser hinanden og underviseren i højere grad fungerer som facilitator.
  Period2017 → …