Motorisk udvikling og kropslig læring

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Læringsmål:
• Har viden om motorik, vækst og udvikling
• Har viden om sammenhænge mellem motorik, vækst og udvikling herunder betydning af motorisk udvikling for børn set i et personligt og socialt perspektiv
• Kan reflektere over begreber, metoder, teori og empiri i relation til egen faglig og pædagogisk erfaring
• Kan udvikle, argumentere, planlægge og gennemføre målrettet træning af motorik og kropslig læring med en professionsrelevant målgruppe

Teaching and working methods: Indhold:
• Teorier om motorisk udvikling og læring
• Viden om sammenhænge mellem motorisk og udvikling af identitet og social kompetence.
• Kendskab til centralnervesystemets udvikling samt sammenhænge mellem centralnervesystemet og kropslig bevægelsesudvikling
• Idrætspædagogisk arbejde med motorik og kropslig læring
• Teori om test og screening samt praktisk afprøvning af udvalgte screeninger.

Motivation for the choice of teaching and working methods: Arbejdsform: Oplæg ved undervisere, øvelser i praksis, afprøvning af aktioner /eksperimenter, dialog, studenteroplæg/ fremstillinger. Deltagernes erfaringer og cases vil løbende inddrages i forløbet.
Period2017 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching