Nationalt Netværk for lektorkvalificering (External organisation)

  • Ingrid Maria Sørensen (Member)
  • Ingrid Maria Sørensen (Member)

Activity: Membership typesMember of national network

Description

• Netværket skal følge op på den i 2014 udarbejdede Vejledning for lektorkvalificering og lektorbedømmelse,
• Netværket skal undersøge aktuel praksis samt identificere udfordringer og problemstillinger knyttet til implementering af stillingsstrukturen og bedømmelsesbekendtgørelsen,
• Netværket skal udrede og drøfte konsekvenserne heraf,
• Netværket skal støtte udviklingen af god praksis på området for lektorkvalificering og lektorbedømmelse gennem formidling af relevante handlemuligheder som svar på undersøgte udfordringer og problemstillinger,
• Netværket skal løbende understøtte videndeling i sektoren,
• Netværkets formidlende funktion til sektoren sker efter godkendelse af Uddannelsespolitisk Udvalg
• Netværket skal samarbejde med formænd for lektorbedømmelsesudvalg og andre interessenter med henblik på at skabe en god praksis for lektorbedømmelse. Netværket deltager i samarbejde med Uddannelsespolitisk udvalg i en årlig drøftelse og vurdering af årets lektorbedømmelser med formænd for bedømmelsesudvalgene m. fl.


Jeg er UCN´s repræsentant i netværksgruppen

Affiliation of network: Godkendt af rektorkollegiet i Danske Professionshøjskoler
Period2015 → …
Held atNationalt Netværk for lektorkvalificering