Neuropsykologi og neuropædagogik

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
• har indsigt i grundlæggende læreprocesteori samt teorier og forskning vedrørende det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling
• har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og psykomotoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser
• mestrer tilrettelæggelse og vurdering af neuropædagogiske lærings- og udviklingsprocesser
• kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst
• kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger i pædagogisk praksis, set i et livslangt perspektiv

Teaching and working methods: Undervisning
Eksamensvejledning
Bedømmelse
Motivation for the choice of teaching and working methods: Fælles valgte arbejdsformer for undervisning på Pædagogisk Diplomuddannelse
Period2012 → …