NORDAND 11: Den 11:e konferensen om Nordens språk som andra- och främmandespråk

Activity: Participating in or organising an event typesConference

Description

Konferensen behandlade forskning kring inlärning, utveckling och bruk av, samt undervisning i, de nordiska språken som andra- eller främmandespråk, samt ämnen som rör flerspråkighet på olika nivåer i den nordiska kontexten.
Perspektiven var (men naturligtvis inte begränsade till) språkstrukturella, kognitiva, psykolingvistiska, neurolingvistiska, sociolingvistiska, sociokulturella, språkpolitiska, skol- och utbildningsorienterade, didaktiska, metodologiska (m.m.), samt kunde röra alla lingvistiska nivåer och fenomen, såsom fonetik/fonologi, morfologi, syntax, lexikon, semantik, pragmatik, muntlig och skriftlig diskurs, social praktik, litteracitet etc.

Paperpræsentation "Arabisk, dari, pashto og somali på skoleskemaet – en diskussion af første‐, andet‐ og fremmedsprog i Norden"
Period15 Jun 2013
Event typeConference
LocationStockholm, Sweden