Organisationspsykologi og erfaringsgrupper: Erfaringsgrupper

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: * Redegøre for samt reflektere over, hvordan samfundsmæssige, institutionelle og kulturelle forhold spiller ind på det enkelte menneskes livssituation, forudsætninger og handlemuligheder.
  * Redegøre for udvalgte organisationspsykologiske teorier.

  Teaching and working methods: Teoretiske oplæg, gruppearbejde og opsamling i plenum.
  Erfaringsgruppen: refleksioner over det der sker i den enkelte, imellem den enkelte og andre og i gruppen som helhed - her-og-nu og i fællesskab reflektere over det der bliver sagt.
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Transfer mellem teori og praksis og egne erfaringer.
  Refleksioner over relationer i en gruppe på baggrund af det der fylder her-og-nu, giver den enkelte mulighed for at få øje på hvilke roller man indgår i i gruppen, en også i andre relationer udenfor gruppen i ens liv i øvrigt. At få øje på gruppers processer og dynamik.
  Period2015 → …