Pædagoger i skolen

Maltzahn, L. N. (Participant)

  Activity: Consultancy typesCourse activities

  Description

  Objectives for customers' outcome: At pædagogerne skærper deres faglighed og bidrag i fagdidaktiske sammenhænge.
  At pædagogerne bliver bevidste om, hvordan relationel kompetence styrker elevers læring.
  At pædagogerne kan arbejde med ledelse af grupper gennem eksempelvis klasseledelse .
  At lærere og pædagoger samarbejder om inklusion og styrkelse af elevernes deltagelsesmuligheder i skolens læringsmiljø, samt hvilke metoder de kan anvende i udvikling af dette.


  Methodology and working methods: Læringslaboratorium som ramme for kurset
  Undervisningsformen baserer sig på afgrænsede inspirationsoplæg, der knytter an til de læringsmål, der formuleres af underviser og deltagere i forløbet. Pædagogerne arbejder med aktionslæring i tilknytning til forløbet for at styrke koblingen til praksis.

  Motivation for the choice of methodology and working methods: Den høje grad af deltageraktivitet er begrundet i kurset mål, nemlig at forløbet sætter sig igennem i pædagogers egen praksis og i samarbejdet med lærerne. Det betyder, at de faglige input skal lægge op til konkrete eksperimenter i praksis, så deltagerne får erfaringer med nye handlemuligheder i løbet af kurset.
  Der arbejdes i hele forløbet med praksis-teoriforholdet, hvor deltagerne undersøger og reflekterer over deres egen praksis med henblik på egen læring i- og af praksis.
  Period2 Sep 201527 Apr 2016
  Work forUkendt ekstern organisation
  Degree of RecognitionNational

  Keywords

  • cooperation