Pædagogik

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende skal have indblik i pædagogikkens genstandsfelt, arbejdsfelt, brugergrupper samt grundlæggende begreber, der knytter sig hertil. De studerende skal have indblik i og viden om historiske, sociale, politiske og økonomiske vilkår for pædagogisk arbejde og få indblik i pædagogiske anskuelser og værdier i pædagogikken.
Teaching and working methods: Der veksles mellem matrikelundervisning og netbaseret undervisning, herunder indgår oplæg ved undervisere eller studerende, gruppearbejde, selvstudier, faglig vejledning, interaktiv og dialogbaseret undervisning, projektarbejde
Motivation for the choice of teaching and working methods: -
Period2012 → …

Keywords

  • recognition
  • general education
  • learning
  • preschools
  • upbringing
  • growing up
  • child psychology
  • didactics
  • skills