Pædagogisk Diplom 2017 : sproglige vanskeligheder

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
• Kan planlægge, gennemføre og evaluere relevante logopædiske interventioner
• Kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte, den enkeltes netværk, samt relevante samarbejdspartnere
• Har grundlæggende viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling
• Har viden om sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer, differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, konventioner og klassifikation
• Kan indhente information, udrede, beskrive, analysere og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats

Teaching and working methods: Underviseroplæg, videocases, øvelser i læringsgrupper. Vejledning og eksamination
Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordningen for de nationale PD uddannelser 2017
Period2017 → …