Pædagogisk diplomuddannelse Børns sprog: pd Børns sprogtilegnelse

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
 kan anvende viden om nyere forskningsbaserede teorier om børns sprogtilegnelse og -udvikling som ramme for planlægning af sprogindsatser på individ - og gruppeniveau
 har indsigt i kognitive, interaktionelle og sociale aspekter af børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
 kan reflektere over forskellige læringsmiljøers betydning for børns sproglige og kommunikative tilegnelse og udvikling
 kan indgå i samarbejde og dialog om dagtilbuddets sprogindsatser for alle børn, herunder tosprogede, gennem indsigt i sprogets opbygning, herunder det danske sprog i forhold til andre sprog
 kan reflektere over tilgange og måder at evaluere børns sproglige udvikling og funktionelle kommunikative kompetencer m.h.p. at identificere og begrunde behov for indsatser
 kan anvende viden om sproglige forudsætninger for læsning til at understøtte planlægning af sprogindsatser.
Teaching and working methods: Undervisning
Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse
Period2017 → …