Pædagogisk diplomuddannelse faglig retning logopædi: pd Hørevanskeligheder

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome:  kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats i relation til hørevanskeligheder, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere
 har grundlæggende viden om forudsætninger for udvikling af hørelsen, hvilket inkluderer: viden om hørelsens neurologi, fysiologi og anatomi
 har viden om forskellige former for og årsager til hørevanskeligheder samt medicinske og kliniske undersøgelsesmetoder og behandling
 har viden om hørehæmmedes kommunikative forudsætninger og betingelser for social, psykisk og sproglig udvikling, samt hørevanskeligheders betydning set i et kontekstuelt perspektiv
 har kendskab til lovgivning, konventioner og klassifikationer inden for det faglige område
 har kendskab til teknisk audiologi, herunder akustik, teknisk apparatur i forbindelse med analyse, diagnosticering og behandling, høreapparater og tekniske hjælpemidler
kan begrunde valget af hørepædagogiske tiltag ud fra viden om høretabets art, omfang og betydning for den hørehæmmededes perspektiv
 har kendskab til og i praksis kunne håndtere hørepædagogiske interventionsmetoder, arbejdsformer og materialer
 kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere læringsdifferentieret indsats i relation til mennesker med hørevanskeligheder
Teaching and working methods: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 2017
Period2017 → …