Pædagogisk diplomuddannelse faglig retning logopædi: Sproglige vanskeligheder

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
 Den studerende
 kan planlægge, gennemføre og evaluere relevante logopædiske interventioner
 kan indgå i samarbejde om en læringsdifferentieret indsats, der rummer overvejelser i forhold til den enkelte, den enkeltes netværk, samt relevante samarbejdspartnere
 har grundlæggende viden om lingvistik, sprogtilegnelse, sproglig og kommunikativ udvikling
 har viden om sproglige vanskeligheder og deres udvikling, herunder fremtrædelsesformer, differentialdiagnoser, udbredelse, årsager, sværhedsgrader, prognoser og implikationer
 har viden om relevant lovgivning, konventioner og klassifikation
 kan indhente information, udrede, beskrive, analysere og vurdere sproglige vanskeligheder med henblik på en læringsdifferentieret indsats
Teaching and working methods: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse

Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 2017
Period2017 → …