Pædagogisk Diplomuddannelse: Konflikthåndtering

  • Stein, S. L. (Teacher)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Det er målet, at den studerende med afsæt i praksiserfaringer og med henblik på professionelle opgaver kan arbejde kontaktskabende med egne og andres konflikter og anvende processer og metoder til håndtering og opløsning af konflikter.
Modulet henvender sig til studerende, der ønsker at udvikle kompetencer til at håndtere og forstå konflikter i professionelle sammenhænge.
Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering opnår viden, færdigheder og kompetencer således:

Viden
• Forstår konflikters grundlæggende konfliktfaglige antagelser og begreber; herunder magt,
anerkendelse, ikkevold, behov, forskellighed og asymmetri
• Har indsigt i basal konfliktløsning, afklarende samtaler og mægling

Færdigheder
• Kan vurdere og begrunde og anvende forskellige metoder til konflikthåndtering, herunder mægling, afklarende samtaler og gruppeprocesser
• Kan sætte forskellige metoder i relation til grundlæggende værdier og magtforhold i konflikter

Kompetencer
• Kan agere som vejledende og støttende tredje part med henblik på at håndtere konflikter i professionelle sammenhænge og i større eller mindre grupper
• Kan indgå i samarbejde om konflikthåndterende projekter på arbejdspladser
• Kan indgå i et samarbejde på trods af forskellige værdier, normer og traditioner
Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse, 1. august 2016


Teaching and working methods: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse 2016
Period2017 → …

Keywords

  • children and youth