Pædagogisk Diplomuddannelse: Læring, Kontakt Og Trivsel

  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Teacher)
  • Lyhne, J. H. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
• har grundlæggende viden om læring, kontakt og trivsel
• har viden om individuelle og kontekstuelle begrundelser for børn og unge i vanskeligheder i forhold til læring, kontakt og trivsel
• kan indhente information, beskrive, analysere og vurdere en almen- og/eller specialpædagogisk indsats i relation til børn og unge i vanskeligheder og deres omgivelser
• kan indgå i samarbejde om en indsats overfor børn og unge i vanskeligheder samt begrunde overvejelser i forhold til den enkelte og til netværket omkring den enkelte, herunder relevante samarbejdspartnere.


Teaching and working methods: Undervisning
Vejledning
Bedømmelse
Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordningen for den pædagogiske diplomuddannelse 2016
Period2017 → …

Keywords

  • children and youth