Pædagogisk relationsarbejde

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende

 har indsigt i teorier, begreber og metoder af central betydning for det pædagogfaglige og

socialpædagogiske felt

 kan forholde sig undersøgende og analyserende til pædagogiske videngrundlag og praksisformer

 kan anvende nyt videngrundlag og nye metoder i udviklingen af pædagogisk praksis
Teaching and working methods: Oplæg, gruppearbejde, arbejde med cases, fremlæggelser
Motivation for the choice of teaching and working methods: Koble teorien på de studerendes praksis. Gøre de studerende aktive.
Period2017 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • children and youth