Pædagogiske diplomuddannelse psykologi: Neuropsykologi og neuropædagogik

  • Brandt, H. B. (Teacher)
  • Jørgen Heiberg Lyhne (Teacher)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Teacher)
  • Wiegaard, L. (Teacher)
  • Anne Birgitte Fruelund Jensen (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
 kan indgå i samarbejde om at håndtere kognitions- og neuropsykologiske problemstillinger, set i et livslangt perspektiv, i en relevant pædagogisk kontekst
 kan påtage sig ansvar for at tilrettelægge, gennemføre og vurdere neuropædagogiske interventionsforløb
 har teoretisk og forskningsbaseret viden om det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for at fremme den livslange udvikling
 har indsigt i hjernens grundlæggende funktioner, dens udvikling og struktur
 har indsigt i det kognitions- og neuropsykologiske grundlag for centrale kognitive, sociale, emotionelle og motoriske funktioner samt tilsvarende funktionsnedsættelser
 kan reflektere over sammenhænge mellem et neuropsykologisk og neuropædagogisk videngrundlag og en konkret pædagogisk praksis
 kan begrunde og anvende metoder til informationsindhentning og vurdering af kognitions- og neuropsykologiske forhold i relation til problemstillinger i en pædagogisk kontekst
Teaching and working methods: Undervisning
Motivation for the choice of teaching and working methods: Studieordning for den pædagogiske diplomuddannelse 2017
Period2017 → …