PD Dansk som andetsprog: Intersprogsanalyse og sproglig evaluering

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Den studerende
  • har viden om evaluering af sprog
  • kan beskrive og analysere tosprogedes mundtlige og skriftlige sprogudvikling
  • kan varetage sproglig vejledning
  • kan træffe og begrunde fagligt relaterede beslutninger om sprogpædagogisk planlægning
  • kan forholde sig analytisk til konkrete sproglige evalueringsredskaber

  Teaching and working methods: oplæg, øvelser, afprøvninger i praksis, analyser af tekster fra egen praksis, analyse af evalueringsredskaber i egen praksis
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Ved integrationen af tekster og evalueringsredskaber fra egen praksis i undervisningen, omsættes den teoretiske viden til praksisnære kompetencer
  Period2017 → …

  Keywords

  • learning, educational science and teaching