PD Dansk som andetsprog: Modul Andetsprogspædagogik

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Den studerende
  • kan reflektere over, træffe, og begrunde pædagogiske valg på baggrund af viden om andetsprogsdidaktik og –pædagogik
  • kan planlægge, gennemføre og evaluere læringsaktiviteter på baggrund af indsigt i andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder
  • kan varetage sprogstimulering og/ eller sprogudviklende undervisning i andetsprogspædagogiske sammenhænge
  • kan understøtte udvikling af børns, unges og voksnes kommunikative færdigheder: lytte, tale, læse og skrive på baggrund af viden om andetsprogsdidaktiske og -pædagogiske tilgange og metoder
  • kan inddrage børns, unges og voksnes samlede sproglige repertoire og ressourcer i planlægning og gennemførelse af læringsaktiviteter
  • kan varetage dansk som andetsprog som et selvstændigt fagområde og som en integreret del af emner og fag.

  Teaching and working methods: Oplæg, afprøvninger i praksis, diskussioner og refleksioner på holdet, læsning
  Motivation for the choice of teaching and working methods: Individuel læsning, afprøvninger i egen praksis, oplæg og refleksioner i undervisningen understøtter samspilet mellem teori og praksis og bidrager derfor til den studerendes professionelle kompetenceudvikling.
  Period2017 → …

  Keywords

  • schools, courses and institutions