PD Dansk som andetsprog: Tosprogethed og andetsprogstilegnelse

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome: Den studerende
  • har viden om nyere forskning og teorier om tosprogethed og kendskab til forskellige betingelser for tosproget udvikling
  • har indsigt i teorier om andetsprogstilegnelse
  • kan anvende teorier og forsknings- og udviklingsarbejder om tosprogethed og andetsprogstilegnelse til at udvikle egen praksis
  • kan følge og støtte tosprogede børn, unge og voksnes tilegnelsesproces
  Teaching and working methods: portfolio som arbejdsform gennem modulet, afprøvninger i praksis og refleksioner herover, teoretiske oplæg, diskussioner og refleksioner på holdet i studiegrupper, læsning
  Motivation for the choice of teaching and working methods: gennem afprøvninger og undersøgelser i egen praksis i relation til tilegnelsesteorier og portfolioarbejdsformen sikres sammenhæng mellem teori og praksis med sigte på den studerendes professionelle kompetenceudvikling.
  Period2017 → …

  Keywords

  • learning, educational science and teaching
  • schools, courses and institutions