Praktik

Joensen, R. R. (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Modulet har fokus på socialt arbejdes praksis. Praktikken skal give den studerende mulighed for at arbejde med egen læring i anvendelsen af socialt arbejdes videngrundlag i en konkret professionssammenhæng.
Praktikforløbet lægges med progression fra det observerende til det reflekterende og selvstændigt udøvende.

Teaching and working methods: Ud over selve praktikken indeholder modulet en opgave til introduktion med vejledere, introduktion til praktikken, rammer, praktikplan etc. Vejledning i udarbejdelse af praktikplan. Tilbagemelding på praktikplan. Statusmøder i praktikken. Praktikeksamen.
Motivation for the choice of teaching and working methods: At give de studerende praksiserfaring. Give de studerende anledning til at koble teori og praksis. Give de studerende anledning til at starte en faglig funderet dialog med vejleder. Give de studerende anledning til at reflektere over egen praksis og læringsmål.
Period2017 → …