Prefab-week

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Læringsmålet er at få de studerende til at udvikle deres egen forståelse for en problemstilling og derved arbejde videre med den til en konklusion. Konklusionen skal lede hen på forbedring af to produkter, Connovate (et betonsandwichelement) og Xframe (et vindue- og dørfabrikant), ud fra spørgsmål og interviews der er stillet til virksomheder i lokalområdet inden for byggebranchen.
Dog er det ikke bare udviklingen af deres problemstilling og konklusionen der er vigtig, det er ligeledes arbejdsprocessen, som er interessant, dvs. de studerendes måde at håndtere problemstillinger ved analyser, opsamling af viden, samt del-problemstillinger og del-konklusioner til videre udarbejdelse. De skal arbejde i interaktioner mellem det problem fyldte og afklaringer som studerende.

Teaching and working methods: De studerende arbejder med problembaseret læring i grupper med en valgt case - udfordring - som er stillet af de involverede firmaer: Arkitema A/S, Xframe og Ambercon A/S. Forløbet afsluttes med en mundtlig fremlæggelse for et dommerpanel med repræsentanter for de involverede firmaer og undervisere fra ATCM.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Der er valgt at bruge PBL – (problembaseret læring) for at nå frem til læringsmålet.
Period2012 → …
Held atArkitema Architects A/S, Denmark

Keywords

  • innovation
  • construction
  • sustainability