Procestilrettelæggelse og -ledelse af årsseminar for DAZA (Danish Association of Zoo and Aquaria), med fokus på national udvikling af biodiversitet

Activity: Consultancy typesCourse activities

Description

Objectives for customers' outcome:

Målet for deltagernes udbytte af seminaret var en perspektivering af begrebet biodiversitet samt indføring og eksemplarisk øvelse i, hvordan der via innovative metoder kan arbejdes for øget biodiversitet - herunder konkret idéudvikling ift., hvordan den enkelte zoo/akvarium kan udvikle eller implementere arbejde med biodiversitet lokalt. Der blev i grupper arbejdet med følgende teorier/metoder:

•ankerkendende kommunikation (Cooperrider L, Whitney D og Stavros JM (2008). Appreciative Inquiry. For Leaders of Change. Francisco:Berrett-Koehler Publishers, Inc.)

•innovativ metode (Darsø Lotte (2001). Innovation in the making. Frederiksberg: Samfundslitteratur.)

•4-D metoden (Cooperrider L, Whitney D og Stavros JM (2008). Appreciative Inquiry. For Leaders of Change. Francisco:Berrett-Koehler Publishers, Inc.) og Vanstone, C (2005). Appreciative inquiry and Global Organization Change. Erhvervspsykologi, vol. 3, nr. 1, s. 8-21.)

•deltagende observation (Fangen Katrine (2004). Deltagende observation. Polen: Fagbokforlaget.)

•processtyring med procesobservatør og tidsstyrerfunktion i grupper (Haslebo G og Lynggaard D B. (2008).

•anerkendende ledelse. AKA Print: Erhvervspsykologiserien. Dansk psykologisk forlag.)


Methodology and working methods: -
Motivation for the choice of methodology and working methods: -
Period20 Jan 2010
Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • innovation