Rapport vedr. evaluering af forsøg med læreruddannelsen

 • Carsten Bendixen (Project manager)
 • Lis Madsen (Project manager)

  Activity: Consultancy typesEvaluation

  Description

  Objectives for customers' outcome: Vurdering af forsøg med læreruddannelsen i forhold til Undevisningsministeriets syv udmeldte pirncipper
  Methodology and working methods: Dataindsamlingen er dels foregået gennem telefoninterview med studerende, dels gennem fokusgruppeinterview med ledelsesrepræsentanter, undervisere og studievejledere på de involverede uddannelsessteder.
  7 læreruddannelsessteder har været involveret i evalueringen. Uddannelsesstederne er blevet udvalgt ud fra følgende kriterier:
   Hvor der foregår forsøg med læreruddannelsen
   Geografisk spredning, herunder spredning mellem land og by
   Spredning mellem store og små uddannelsessteder
  Der er gennemført 92 telefoninterview med studerende fra 7 læreruddannelsessteder. Interviewene er gennemført med såvel lukkede som åbne spørgekategorier og er blevet indsamlet og databehandlet med SurveyXact i perioden februar – marts 2010.
  Evalueringen forholder sig til forsøgenes formål og tager udgangspunkt i det indsamlede kvalitative og kvantitative datamateriale. Hvert forsøg er behandlet særskilt og afsluttes med evalueringsgruppens vurderinger og eventuelle anbefalinger
  Motivation for the choice of methodology and working methods: Der er tale om et pilotprojekt, som skal give opdragsgiver et indtryk af, hvordan de udmeldte principper for forsøg med læreruddannelsen er blevet implementeret. Der er blevet udvalgt 7 læreruddannelsessteder, hvor man har gennemført og gjort erfaringer med ét eller flere forsøg med linjefag.


  Period1 Aug 2009 → …
  Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
  Degree of RecognitionNational

  Keywords

  • teacher education