Samfunnssikkerhetskonferansen

  Activity: Participating in or organising an event typesConference

  Description

  Den overordnede problemstillingen for konferansen i 2015 er om forestillingen om kontroll gjør oss sårbare. Konferansen tar for seg ulike temaer knyttet til organisering, ledelse og risikovurderinger, og fokuserer på tre hovedområder:

  I. Risiko- og sårbarhetsanalyse
  II. Kriseledelse
  III. Forsyningssikkerhet og logistikk

  Målet for konferansen er å stimulere til en framtidsrettet diskusjon om samfunnssikkerhet, beredskapsansvar og trusselvurderinger. Den årlige nasjonale konferansen skal bidra til å bygge broer mellom de ulike fagmiljøene innenfor samfunnssikkerhetsområdet.

  Period7 Jan 2015
  Event typeConference
  LocationStavanger, NorwayShow on map