Sammen om inkluderende læringsfælleskaber

Activity: Consultancy typesCourse activities

Description

Objectives for customers' outcome: Formålet med udvikling af de professionelle læringsfællesskaber er at styrke de inkluderende læringsmiljøer og øge den enkelte elevs læring og trivsel via en professionel, systematiseret og databaseret indsats med fokus på alle elevers deltagelse i fællesskabet og den enkelte elevs progression.

Målet med indsatsen er at understøtte og forankre handlingsmålene i projektet om inkluderende læringsmiljøer ved at styrke udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber på skolerne. Det skal ske ved, at de fagprofessionelle via undersøgelse, analyse og refleksion i fællesskaber lærer og opbygger kompetencer og dermed skaber ny praksis til gavn for elevernes læring og trivsel
Methodology and working methods: Indsatsen skal samtidig implementere ny viden og forskning om vejledernes arbejde. Dette skal ske gennem opkvalificering af skolernes vejledere, så de i højere grad kan fungere som sparrings- og samarbejdspartnere med deres kolleger, med fokus på forandring og udvikling af medarbejdernes praksis. Det skal baseres på refleksion over praksis gennem anvendelse af metoderne aktionslæring, co-teaching og didaktiske samtaler.

For at understøtte udviklingen af professionelle læringsfællesskaber er der udarbejdet fælles kommunale redskaber: Redskaberne skal omsættes i de lokale kontekster, så de giver mening for dem, der skal arbejde med dem.
Der er udarbejdet redskaber til arbejdet med de professionelle læringsfællesskaber, refleksion og udvikling af praksis og vejledernes rolle.
Motivation for the choice of methodology and working methods: Alle skoler har i de sidste to år deltaget i projektet om inkluderende læringsmiljøer. Mange medarbejdere har fået viden og kompetencer i, hvordan de i praksis kan udvikle inkluderende læringsmiljøer på baggrund af analyse og refleksion over praksis sammen med kolleger, ledelse og vejledere.
Samtidig har flere skoler sat fokus på at udvikle de professionelle læringsfællesskaber på skolerne, og udarbejdet systematikker, hvor elevernes deltagelse i fællesskabet og den enkelte elevs progression drøftes med udgangspunkt i data.

Forvaltningen har i samme periode sat fokus på, at der på skolerne skal ske en bevægelse fra vejledning af enkelte elever til vejledning tæt på praksis gennem sparring og vejledning af kolleger.

Alle tre indsatser tænkes sammen i ”Sammen om inkluderende læringsmiljøer”, da de tilsammen understøtter målet om, at de professionelle gennem en systematiseret og databaseret indsats samarbejder om at udvikle inkluderende læringsmiljøer, hvor alle elever lærer og trives.

Period1 Aug 2017 → …
Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
Degree of RecognitionNational