Sammenlægning af diabetesambulatorierne på Sygehus Lillebælt

  • Lone Oest (Participant)

Activity: Consultancy typesProject sparring

Description

Objectives for customers' outcome: Formålet med en facilitering er udvikling af deltagernes kompetencer i forhold til skabelse af en fælles afdelingskultur samt at skabe rammer for drøftelse af fremtidig praksis.
Methodology and working methods: Processuel sparring med medarbejderrepræsentanter, AMR og ledelse før, under og efter afvikling af en kickoff-dag samt 2 temadage.
Afvikling af temadage med en vekselvirkning mellem følgende delelementer: Teoretiske oplæg, refleksion, drøftelser og specifik afprøvning af udviklingsværktøjer.
Motivation for the choice of methodology and working methods: Det var væsentligt, at mål, form og indhold for forløbet aftaltes med den nye ledelse, og afdelingernes sikkerhedsgrupper samt medarbejderrepræsentanter blev inddraget i planlægningen for at opnå størst muligt ejerskab til forandringerne. Der blev opbygges et forløb, der indeholdt samarbejde mellem
ambulatoriet og Videncenter for Sundhedsfremme før, under og efter fusionen.
Period15 Apr 201516 Mar 2016
Work forUkendt ekstern organisation, Denmark
Degree of RecognitionNational

Keywords

  • management, organizational development and innovation