Semiotics

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Kurset skal kvalificere den studerende til at arbejde strategisk med brugen af tegn i virksomhedens kommunikation, herunder at
• analysere kommunikation ved hjælp af semiotiske begreber og teorier
• rådgive om praktisk anvendelse af tegn i virksomhedskommunikation
• planlægge brugen af tegn ud fra målgruppeanalyse

Teaching and working methods: Oplæg fra underviser og studerende, semiotiske analyser af reklamer og andet virksomhedskommunikation
Motivation for the choice of teaching and working methods: De studerende udvikler viden, kompetencer og færdigheder i semiotiske iagttagelser og analyser
Period2015 → …