Sexologi i et tværprofessionelt rehabiliteringsperspektiv

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Læringsudbytte
Viden
Den studerende har forståelse for:
• Seksualitet som et basalt menneskeligt behov
• Seksualitet som en integreret del i et rehabiliteringsforløb
• Anatomi og fysiologi relateret til den seksuelle funktion
• Den seksuelle funktion og responscyklus
• Seksuelt relaterede problemer og seksuelle dysfunktioner som følge af sygdom, traumer og behandling
• Seksuelle konsekvenser som følge af fx hjerte-kar sygdomme, cancer, diabetes, KOL,
muskoloskeletale-, neurologiske og psykiatriske lidelser
• Seksualitet i forskellige livsfaser
• Kulturelle og sociale barrierer
• Kropsbevidsthed, sensualitet og intimitet
• Faglige ansvars- og interventionsområder for sundhedsprofessionelle
• Kendskab til hjælpemidler, som anvendes ved sexologiske problemstillinger
• Kendskab til metoder og teknikker, som anvendes ifm. sexologiske problemstillinger

Færdigheder
Den studerende kan:
• Identificere seksuelle problemstillinger hos patienter/brugere/borgere
• Kommunikere og vejlede patienter/brugere/borgere med seksuelle problemstillinger

Kompetencer
Den studerende kan:
• Reflektere over egen seksualitet, egne normer, værdier og holdninger til seksualitet.

Teaching and working methods: Læringsaktiviteter
Oplæg, gruppearbejde, debat, dialog, studenteropgaver, studenteroplæg og studiebesøg.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Tværfaglighed samt engagement vægtes højt
Period20172020

Keywords

  • health, nutrition and quality of life