Shanghai School of Nursing

Selberg, H. (Guest lecturer)

  Activity: Visiting an external institution typesStudy staty

  Description

  Lærerudveksling Kina

  Lærerudvekslingen kom i stand gennem en ny Memorandum aftale mellem Metropol og Shanghai School of Nursing. Baggrunden for udvekslingen var for mit vedkommende et ønske om videndeling indenfor pædiatrisk sygepleje og anvendelsen af simulation som læringsmetode i sygeplejerskeuddannelsen. Desuden ønskede jeg erfaring i undervisning på engelsk. Under udvekslingen underviste jeg et hold 2. års studerende i temaet ”Pediatric Nursing in Denmark” med fokus på hvordan sygeplejersker kan hjælpe børn på hospital til at mestre en hospitalsindlæggelse. Desuden holdt jeg et oplæg for kliniske vejledere om anvendelsen af simulation i sygeplejerskeuddannelsen ” Simulation and clinical practice- strenghening the relationship”.
  I forbindelse med udvekslingen besøgte jeg Shanghai Childrens Hospital, hvor jeg fik etableret en god kontakt med en af sygeplejerskerne, som jeg efterfølgende har korresponderet med i forhold til erfaringsudveksling og videndeling angående pædiatrisk sygepleje. To studerende på mit børnevalgfag var, i forbindelse med valgfagets kliniske periode, på studiebesøg på Børnehospitalet i efteråret 2010.
  I forbindelse med opholdet deltog jeg desuden i et møde i skolens simulationsenhed sammen med skolens simulationsundervisere samt en finsk lektor, som ligeledes var på lærerudveksling og som havde stor erfaring i simulationsundervisning. Den finske lektor Paula Poikela og jeg har pga. vores fælles interesse for simulation holdt tæt kontakt siden udvekslingen, vi mødtes igen på en konference i Beijing og kontakten har nu ført til samarbejde i et europæisk simulationsprojekt.
  PeriodMar 2010 → …
  VisitingShanghai School of Nursing