Skriftsprogstilegnelse og skriftsprogsundervisning 0. – 3. klasse. Pædagogisk diplom

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Jf. studieordning
Teaching and working methods: Vekselvirkning mellem oplæg, gruppeøvelser, arbejde i læringsteams, individuelle refleksionsøvelser og diverse procesøvelser.
Afsluttes med skriftlig eksamen med ekstern censur.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Optimale læreprocesser og værdifuld transfer mellem teori og praksis for de studerende.
Period2017 → …