Social Media Manager: Akademimodul i social medie strategi - og implementering

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: På kurset Social Media Manager arbejder vi med, hvordan vi kan understøtte den løbende refleksion i arbejdet med en case. Til dette formål har vi udarbejdet en unik strategimodel med tilhørende arbejdsark, som sikrer at vore kursister hele tiden arbejder refleksivt på en håndgribelig måde med den case, de tager udgangspunkt i. Vi sætter fokus på vigtigheden af at teorien og undervisningsmaterialet bliver omsat til konkrete værktøjer fra dag 1.
Teaching and working methods: Uddannelsen er tilrettelagt med en vekslen mellem i alt 8 undervisningsdage og vejledning hos UCN act2learn. Der gives individuel feedback på kursistens strategiplan og brugen af sociale medier i praksis. Vi arbejder projektorienteret med udgangspunkt i deltagernes egne cases, behov og forudsætninger. I den første kursus-uge udarbejdes en problemstilling, som bliver udgangspunkt for uddannelsesforløb og eksamensprojekt. Undervisningen bygger på et mix af teori og praktik, hvor vi undervejs i hele forløbet opbygger og evaluerer resultater og den fremtidige mediestrategi.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Casebaseret undervisning, hvor strategi og teori afprøves og omsættes til resultater er valgt, da det giver kursisterne konkrete kompetencer og færdigheder, de kan tage med videre til sin virksomhed og karriere som social media managers.
Period20172020
Held atUCN act2learn Erhverv

Keywords

  • Media, communication and languages