Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Viden:
•Centrale paradigmer og teorier i socialt arbejde
•Begreber og standarder for dokumentation og vurdering af kvalitet
•Metoder til udvikling og evaluering
Færdigheder:
•Identificere, beskrive og afgrænse udviklingsbehov i praksis
•Søge og anvende relevant erfarings- og forskningsbaseret viden
•Metoder til udvikling og evaluering
Kompetencer:
•Anvende metoder til at udvikle, dokumentere og evaluere indsatser i en konkret kontekst
•Involvere og inddrage relevante brugergrupper og perspektiver

Teaching and working methods: Modulet har fokus på udvikling af det sociale arbejde gennem dokumentation, kvalitetssikring og evaluering. Der lægges vægt på forskellige projektarbejdsmetoder, innovation og socialt entrepenørskab. Der inddrages relevante perspektiver, teorier og metoder til dokumentation, evaluering samt kvalitetssikring.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Undervisnings- og arbejdsformerne er valgt som eksempler på eksempelvis innovative værktøjer de studerende selv kan benytte sig af i deres praksis.
Period28 Aug 201731 Oct 2017
Held atUCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole
Degree of RecognitionLocal

Keywords

  • social work and social conditions
  • management, organizational development and innovation