Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap.

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende skal have viden om:
- Målgruppernes levevilkår og livsbetingelser.
- Teorier, begreber og empirisk viden relateret til området.
- Retlig regulering herunder relevante konventioner og centrale myndigheder på området.
- Samarbejdsparter på området.
- Socialfaglige metoder og indsatser.
- Kontaktetablering og kommunikation med målgruppen.

Den studerende skal have færdigheder i at:
- Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv.
- Reflektere over anvendelsen af metoder og redskaber i arbejdet.
- Anvende lovgivningen i forbindelse med målgrupperne og reflektere over myndighedsudøvelse.
- Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen.

Den studerende skal have kompetencer til at:
- Identificere og beskrive et socialt problem.
- Reflektere over kommunikative og professionsetiske problemstillinger.
Teaching and working methods: Forelæsning, gruppearbejde, studenteroplæg, eksterne foredragsholdere. I samarbejde med Hansen, Janna Egholm, Sølvsten, Lillian og Sugathevan, Srirajan
Motivation for the choice of teaching and working methods: Modul 4 er grundmodulet hvor de studerende indføres i målgruppen "Udsatte voksne og personer med handicaps". Derfor er undervisningen i vidt omfang bygget op omkring forelæsninger med mindre diskussions- og refleksionsopgaver ind imellem. Dertil, siden eksamensformen er udfærdigelse af synopsis med efterfølgende mundtligt forsvar, skal de studerende også udfærdige en synopsis i løbet af modulet, baseret på et eksternt oplæg angående hjemløshed, samt holde to mundtlige oplæg i løbet af modulet. Dette for at opøve deres mundtlige præsentationer. Undervisningen er planlagt og udført i samarbejde med Hansen, Janna Egholm, Sølvsten, Lillian og Sugathevan, Srirajan
Period2017 → …
Held atFundamentet, Denmark

Keywords

  • homeless people
  • socially endangered