Specialisering i dagtilbud - det nationale modul: Professionsviden og forskning i relation til dagtilbudspædagogik

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende kan redegøre for, analysere og håndtere barndomsbegrebet og dagtilbuds aktuelle pædagogiske praksis ud fra et historisk og et inddragende perspektiv.
Den studerende kan vurdere og håndtere professionsetiske problemstillinger og etiske dilemmaer i pædagogisk praksis ud fra et børneperspektiv.
Den studerende kan reflektere over og etisk ansvarligt anvende forskellige undersøgelsesmetoder – herunder evidensbaserede metoder- der undersøger og udvikler pædagogisk praksis’ vidensgrundlag.

Teaching and working methods: Oplæg, opgaveløsning, grupperefleksion, studieaktivitet - kritisk refleksion, portfolio
Motivation for the choice of teaching and working methods: For at opnå evne til kritisk refleksion, arbejdes med metodologi og refleksionsøvelser på baggrund af cases fra praksis og forskningsbaseret viden om kvalitet, evidens, undersøgelsesmetoder mv (se kompetencemål). Der er på den måde tale om refleksiv praksislæring, idet målet er at opøve den studerendes evne til kritisk refleksion over metoder, der anvendes i praksis, og direkte og inddirekte former såvel praksis, som pædagogers faglighed og professionalitet.
Period20152020

Keywords

  • evidence