Specialpædagogik i samtiden: Lærerrotation, Ikast-Brande

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Den studerende
•har grundlæggende viden om specialpædagogik i samtiden, herunder indsigt i såvel det formelle grundlag (lovgivning, konven-tioner etc.) som indsigt i de organisatoriske og samfundsmæssige betingelser
•har viden om individuel udviklingsmæssig diversitet og variation i relation til inklude-rende og ekskluderende processer
•har indsigt i og kan reflektere over profes-sionsetiske forhold i relation til det special-pædagogiske felt
•mestrer at indgå i samarbejde om en læ-ringsdifferentieret indsats, der fremmer in-klusion og som rummer overvejelser i for-hold til den enkelte og til netværket om-kring den enkelte.


Teaching and working methods: Undervisning, vejledning, bedømmelse.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Vejledende arbejdsformer på Pædagogisk Diplomuddannelse
Period2017 → …

Keywords

  • learning, educational science and teaching