Description

Learning outcome: Matematik:
At deltagerne kan omregne måleenheder (både enkle og sammensatte)
At deltagerne bliver bevidste om benævnelsers/måleenheders betydning
At deltagerne kan løse ligninger både med tal og bogstaver
At deltagerne har viden om variables rolle i formler
At deltagerne kender til potenser
Kemi:
At deltagerne har kendskab til atomer og kemiske bindinger
At deltagerne kan anvende det periodiske system
At deltagerne kan beregne koncentrationer og osmolaritet
At deltagerne har kendskab til kemiske reaktioner, pH og syre/baser
At deltagerne har viden om energi
Fysik og biomekanik:
At deltagerne har viden om kraft og Newtons love
At deltagerne kan løse simple opgaver omkring kraft
At deltagerne har kenskab til vektorer, drejningsmoment og vægtstangsprincip.
At deltagerne har stiftet bekendtskab med bevægeapparatets komponenter og simple biomekaniske beregninger
At deltagerne har viden om tryk og idealgasloven
Biologi:
At deltagerne har viden om næringsstoffer
At deltagerne har viden om osmose og diffusion
At deltagerne kan relatere viden fra de andre naturvidenskabelige fag til biologien/fysiologien

Teaching and working methods: Deltagerne opfordres til under kurset, at lave deres egen formelsamling/opslagshæfte. Heri kan de skrive de formler og forklaringer de møder undervejs i kurset (Eks. osmolaritet, F = a x m).
Dagene vil bestå af oplæg (60-90 min) fra underviseren, opgave løsning i grupper og fælles opsamling fra dagen før. En undervisningssammensætning som de også vil kunne møde på uddannelsen.

Motivation for the choice of teaching and working methods: Gruppearbejdet er udformet således, at der i løbet af ugen er skift i grupperne – dette giver deltagerne en mulighed for at opleve at arbejde sammen med forskellige mennesker og blive opmærksomme på at få flere inputs. Det vil muligvis være en overvindelse for nogen at skulle samarbejde med helt fremmede allerede den første formiddag. Dette er vi opmærksomme på, ved gennem vores klasseledelse at skabe rammerne for et læringsrum og et undervisning fælleskab der er undersøgende og hvor fejl, ses som mulighed for læring. En stor del af læring sker igennem formidling, diskussion og vidensdeling, så derfor skal deltagerne gennemgå opgaveresultaterne i grupper (og ikke som underviser gennemgang) og forklare resultaterne for hinanden, samt at de skal lave en mundtlig præsentation. Da nogle af deltagerne vil finde det meget grænseoverskridende at skulle fremlægge på ”klassen” foregår den mundtlige præsentation i matrixgrupper, så de ikke skal op at stå foran hele holdet.
Period2016 → …

Keywords

  • education