Sundhedskommunikation - Telemedicin : Få indblik i muligheder og udfordringer med digitalt understøttede sundhedsfaglige ydelser

  • Betina Ringby (Teacher)

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Ved afslutningen af modulet er det målet, at den studerende skal kunne:
•forholde sig til den sundhedsprofessionelles rolle i relation til telemedicin ud fra kommunikativt perspektiv
•beskrive og analysere udvalgte telemedicinske tiltag
•diskutere kommunikative problemstillinger knyttet til telemedicin
•indgå i diskussion af brugen af telemedicin i et nationalt og internationalt perspektiv
Teaching and working methods: Læringsaktiviteter:
•Holdundervisning
•Projektarbejde i grupper
Motivation for the choice of teaching and working methods: Introduktion til telemedicin - herunder eksempler på konkrete tiltag og muligheder og udfordringer ud fra et kommunikativt perspektiv formidles hensigsmæssigt via hioldundervisning timeantallet for valgfaget taget i betragtning. Derudover arbejder de studerende i en involverende læreproces med udvikling og afprøvning af eget konkret ’mini-telemedicinsk’ tiltag.
Period201231 Dec 2012