Sundtek Forskningsdagen 2014

Activity: Participating in or organising an event typesConference

Description

Forskningsdagen den 24. september 2014 er nummer to i rækken af en årligt tilbagevendende begivenhed i Det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet (SUNDTEK). I år er fakultetets studerende også inviteret med som både deltagere og til at præsentere posters.
Fakultetets dag i forskningens tegn er udsprunget af et øget fokus på forskning på Metropol igennem de seneste år. I 2013 kom professionshøjskoler og erhvervsakademier på finansloven for at sikre udvikling og evidensbasering af uddannelserne. Kriterier for brug af finanslovsmidlerne er, at aktiviteterne ligger inden for den officielle definition af forskning og udvikling fra OECD’s Frascati-manual.
I SUNDTEK foregår forskning og udvikling på de enkelte uddannelser, hvorved forskningen integreres direkte i undervisningen. Vi har undervisere, der forsker, og som gennem forskningsprojekter løser samfundsudfordringer, der er med til at gøre tilværelsen bedre for bl.a. borgere og patienter. De forskellige FoU-projekter foregår i et tæt samarbejde med praksispartnere, som bl.a. er hospitaler, kommuner, skoler, virksomheder og NGO'er. Vores studerende vil i stigende grad møde forskningen gennem aktiv brug af forskningsresultater i undervisningen, og ved at de er med til at indsamle og bearbejde afgrænsede datamængder til forskningsprojekterne.

Poster om: Hvordan opfatter mennesker, der er begyndt at foretage ændringer i hverdagen for at leve sundere, overgangsprocessen fra før til nu? Det er seks mænd og fem kvinder, 43-67 år, blevet spurgt om ved hjælp af kvalitative semistrukturerede interviews. interviewpersonerne har alle fået en 'advarsel', fx højt blodtryk, højt kolesteroltal, diabetes eller overvægt. Efter henvisning fra egen læge går de til motion og/eller madlavning på et kommunalt forebyggelsescenter. Analysen samler sig om begrebet 'overgang'. Desuden medlem af review-gruppen, der gik i dialog med lektor Nanna Kappel på baggrund af hendes oplæg om Stofindtagelsesrums betydning for stofbrugeres sundhed og livssituation
Period24 Sep 2014
Event typeConference
LocationKøbenhavn N, Denmark