Sygeplejefestival 2014

Activity: Participating in or organising an event typesConference

Description

Sygeplejerskers holdning til overvætige børn og deres familier - et kvalitativt studie

Baggrund: Fedmeepidemien har i Danmark udviklet sig over de sidste 40-50 år i en periode, hvor det danske samfund også har ændret sig radikalt. Samfundsudviklingen har ført til betydelig reduceret fysisk aktivitet i arbejds- og fritidslivet og adgang til rigelige og billige fødevarer 24 timer i døgnet. Denne kombination menes at være baggrund for den aktuelle fedmeepidemi og har resulteret i en 30-40 gange stigning i forekomsten af fedme over de sidste 50 år. Specielt foruroligende er den stigende forekomst af overvægt og fedme blandt børn og unge, hvor der er sket en tredobling over de sidste 30 år. Denne stigning i fedme blandt børn og unge er af stor bekymring, da dette sandsynligvis vil have nogle alvorlige sundhedsmæssige og sociale konsekvenser for mange af disse børn.
Adskillige studier har dokumenteret, at et negativt syn på fedme blandt voksne er udbredt i samfundet og deles blandt andet af personalegrupper i samfundet, men der mangler viden om holdninger til overvægtige børn og unge og deres familier.

Formål: Studiets formål var at undersøge pædiatriske sygeplejerskers holdninger til overvægtige børn og deres familier.

Metode: Kvalitative semistrukturerede enkeltinterviews af 6 pædiatriske sygeplejersker.

Resultat: Studiet viste blandt andet, at sygeplejerskernes viden om årsagerne til udviklingen af overvægt og fedme er unuanceret, og deres viden er forældet. Sygeplejerskerne anså reduceret fysisk aktivitet og øget indtag af mad som den altoverskyggende årsag til udviklingen af fedme blandt børn og unge, men forskning har vist, at årsagerne til overvægt og fedme er mange og multifaktuel og kan ikke alene forklares med reduceret fysisk aktivitet og øget indtag af kalorieholdig mad. Sygeplejerskernes holdning til årsagerne til udvikling af overvægt og fedme afspejledes endvidere i deres forslag til interventioner til denne patientgruppe. Sygeplejerskerne anså motion og ændrede kostvaner som værende de væsentligste interventioner til overvægtige børn og deres familier.
Resultaterne viste i lighed med studier lavet på overvægtige voksne patienter, at sygeplejerskernes nærede mistillid til det overvægtige barn og deres familie, og at det er en stigmatiseret patientgruppe indenfor sundhedsvæsenet. Sygeplejerskernes beskrev fordømmende holdninger til overvægtige børn og deres familier.

Konklusion: Danske pædiatriske sygeplejersker har behov for mere evidensbaseret viden om de komplekse årsager til overvægt og fedme blandt børn og unge. Der er behov for en øget viden for at sikre, at de overvægtige børn og deres familier får den bedste pleje, og for at sygeplejerskerne opnår en forståelse for de overvægtige børns forskellige behov
Period15 Sept 2014
Event typeConference
LocationKøbenhavn, DenmarkShow on map