Syre-base-status: Opgaver og miniforlæsninger

  Activity: Other activity typesLesson plans

  Description

  Learning outcome:

  • viden om normale og afvigende analyse¬resultater for enzymaktivitets-, pH- og blodgasbestemmelser, som sætter den studerende i stand til at fortolke og reflektere i relation til sygdomsprocesser
  • viden om syre/basestatus, og hvorledes disse påvirkes af patologiske processer, som sætter den studerende i stand til at bestemme syre/basestatus ud fra analyse¬resultaterne for pH, pCO2, HCO3- og cBase(ecf)


  Teaching and working methods: Opgaver og miniforelæsninger på youtube med en vejleder tilstede. Kan også anvendes til selvstudie.
  Motivation for the choice of teaching and working methods: De studerende har mulighed for at arbejde i eget tempo, og få gentaget det de har svært ved efter behov.
  Period2013 → …

  Keywords

  • Diagnosis
  • blood tests