Teknologier i undervisning og læring

Activity: Other activity typesLesson plans

Description

Learning outcome: Kompetenceområder, som indgår i modulet:
- Læring og It-didaktisk design
- Interaktionsdesign
- Udvikling, brug og vurdering af digitale medier og læremidler
- It som kompenserende værktøj
Kompetencemål:
Den studerende kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle fagligt og læringsmæssigt begrundede digitale design til støtte af elevernes læreprocesser i folkeskolens fag. Den studerende kan endvidere indgå i faglig sparring som fx pædagogisk it-vejleder.
Teaching and working methods: Undervisning (F2F-undervisning/virtuel), virtuelle aktiviteter og vejledning.
Modulet indeholder en almen fælles del, hvor der vil være tale om fælles arbejde med modulets teorier, og en individuel/gruppevis fordybelsesdel med afsæt i et/flere af den studerendes øvrige fag.
Motivation for the choice of teaching and working methods: Disse arbejdsformer skulle gerne understøtte, at de studerende får kollaborative virtuelle fora for at udvikle og reflektere over, hvorledes digitale teknologier kan understøtte undervisningen i forskellige af skolens fag
Period1 Mar 20161 Jun 2016

Keywords

  • information and communication technologies and e-learning
  • Media, communication and languages